Agost

Autonoom Gemeentebedrijf voor de Ontwikkeling van Sint-Truiden

Het AGOST is een autonoom gemeentebedrijf dat op 15 oktober 2007 door de Gemeenteraad van Sint-Truiden werd opgericht. Op 1 februari 2008 keurde toenmalig Vlaams Minister van Binnenlands Beleid, dhr. Marino Keulen, de oprichting definitief goed.

De doelstellingen van het AGOST omvatten:

  • de vernieuwing en de verfraaiing van de stad,
  • de versterking van het economisch, toeristisch en sociaal weefsel door middel van het actief beheer,
  • de ontwikkeling door renovatie of nieuwbouw,
  • de verbouwing, de verhuur en de exploitatie van het gedeelte van het onroerend patrimonium dat de stad hiertoe inbrengt en desgevallend de vervreemding ervan;
  • de verwerving van onroerende goederen, zowel gebouwen als gronden,
  • de vorming van zakelijke onroerende rechten,
  • de bouw, de renovatie, de verbouwing, het verhuren of de financieringshuur van onroerende goederen met het oog op de verkoop, de verhuur, de financieringshuur of andere juridische behandelingen betreffende deze onroerende goederen;
  • in het geval de stad Sint-Truiden hierom verzoekt, het beheer van het geheel of van een gedeelte van het onroerend vermogen van de stad.

Lees meer

De lopende projecten…

1 2 3 4 5